Wrocław Wielbi w Poznaniu

czyli Obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 16 kwietnia 2016

czyli Obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 16 kwietnia 2016

Wielką radością dla naszej Inicjatywy Muzycznej Wrocław Wielbi, była możliwość dołączenia się do 1050-osobowego Chóru z całej Polski, który wypełnił Trybuny Stadionu Miejskiego w Poznaniu służąc śpiewem podczas Uroczystych Obchodów 1050-lecia Chrztu Polski.

Nasze zaangażowanie włożone w przygotowanie repertuaru podczas wrocławskich prób zaowocowało piękną, wspólną modlitwą oraz gorącym wołaniem o Ducha Świętego prowadzoną przez Poldka Twardowskiego wraz ze wspaniałym zespołem i orkiestrą. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się o godz. 10.00, podczas których zaprezentowano bogaty program artystyczny, który przeplatały znane i mniej znane utwory w wyjątkowych aranżacjach.

35 tysięcy ludzi zgromadzonych na stadionie wysłuchało konferencji i świadectw m.in. bp Grzegorza Rysia, Roberta Friedricha Litzy, aby potem przyjąć Chrystusa osobiście, jako Pana i Zbawiciela oraz modlić się o Dary Ducha Świętego oraz o odnowienie Łaski Chrztu Polski.

Był to czas zasłuchania w Boże Słowo, doświadczenia radości i jedności Kościoła Chrystusowego oraz wspaniała muzyczna uczta, za które dziękujemy Bogu prosząc zarazem z Siewcami Lednicy: Ojcze prowadź mnie, prowadź mnie, wola Twa niech dzieje się!”

Na długo jeszcze po powrocie, napełnieni radością mimo zmęczenia po wielogodzinnej posłudze, rozbrzmiewały w nas słowa Hymnu skomponowanego przez Poldka Twardowskiego „Gdzie chrzest tam nadzieja!”: „ Wszczepiłeś nas Panie w krzew winny Twe Życie, i Słowo nam dałeś by wiodło nas w świecie!”.

Poldkowi Twardowskiemu gorąco dziękujemy za inspirację oraz zaproszenie do współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia oraz mamy nadzieję na dalszą wspólną przygodę!

x