O NAS

Idea Inicjatywy WROCŁAW WIELBI zrodziła się w moim sercu podczas festiwalu  Przystanek WOODSTOCK 2014, kiedy to wraz z grupą ewangelizatorów Przystanku Jezus spotykaliśmy młodych ludzi, aby ich słuchać, rozmawiać, modlić się. Trudno opisać wszystko, co dzieje się w sercach i umysłach otwartych na muzykę i dar drugiego człowieka. To wtedy podczas modlitwy pytałem Jezusa, co mamy robić dalej, odpowiedź przyszła natychmiast: WW – Wrocław Wielbi. Przez pół roku nie działo się nic. Przyszedł czas kolędy i nagle spotykam wielu muzyków i wokalistów chętnych do pracy i zaangażowania. Tak powstała grupa WW, której pierwszym zadaniem było uwielbienie podczas seminarium odnowy wiary organizowanym przez wspólnotĘ MICHAEL. Nasza modlitwa śpiewem towarzyszyła konferencjom m.in. Bpa. Siemieniewskiego, ojca Smołki, ks. prof. Rosika.

Nasze pragnienie uwielbienia Boga jest coraz mocniejsze. Chcemy Go uwielbiać darami muzycznymi, których sam nam udzielił, stąd nasze zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach muzycznych, które poprowadzi Poldek Twardowski i Bartosz Kucz. Naszym marzeniem jest zaproszenie całego Wrocławia do tak otwartego, bliskiego i radosnego przeżywania wiary poprzez modlitwę uwielnienia.

Serdecznie zapraszam, ks. Paweł Druszcz

 

volume na full 🙂

x